Fien Troch: Emotiegedreven auteurcinema

dec 9, 2016   //   by Ivo De Kock   //   actueel, Algemeen, Belgische cinema, portret, regisseur  //  No Comments
Fien Troch, filmregisseur © Bart Dewaele

FIEN TROCH

Met Home, haar nog maar vierde langspeelfilm, scoorde Fien Troch (°1978) nationaal en internationaal. Film Fest Gent leverde de Grote Prijs én de Publieksprijs op terwijl gerenommeerde festivals zoals Venetië en Toronto Troch prezen omwille van haar sterke auteursvisie. Zoveel is duidelijk, de Belgische cineaste staat voor een definitieve doorbraak. Met dank aan haar koppigheid, doorzettingsvermogen en eigenzinnigheid. Aan de verbetenheid waarmee ze aandacht vraagt, niet voor zichzelf maar voor haar films.

Een ander zijn geluk (2005), Unspoken (2008), Kid (2012) en Home (2016) vertellen andere verhalen maar hebben dingen gemeen. Zo vertelt Troch telkens vanuit de sfeer of de emoties en niet vanuit het verhaal. Een tweede constante is dat drama verbonden wordt met communicatieproblemen. “Wanneer ik schrijf voel ik me intuïtief altijd meer uitgedaagd door wat niet uitgesproken wordt dan door wat wel gezegd wordt,” aldus Troch, “terwijl schijnbaar onzinnige uitspraken voor mij altijd meer over personages zeggen dan vlotte dialogen”.

000008

EEN ANDER ZIJN GELUK

Liefde voor film kreeg de dochter van monteur Ludo Troch met de paplepel mee maar toch wist ze op haar achttiende nog niet precies welke weg ze uit moest. Actrice, dacht ze even maar toen ze niet toegelaten werd voor de opleiding ging het richting hogeschool Sint Lukas in Brussel. Gewoon omdat ze iets artistiek wou doen.

Tijdens die studies ontdekte ze, dankzij haar kortfilms Verbrande aarde (1998) en Wooww (1999), dat film haar passie was. Na het afstuderen volgden nog kortfilms (Maria, Cool Sam & Sweet Suzie) maar Troch had geen zin om nog jaren dergelijke vingeroefeningen te blijven maken. Ze wou zich evenmin laten opsluiten in de gouden kooi van de reclamefilms; ook al leverde haar dat prijzen en een stevig loon op.

20121008173309-kid_7

KID

Wat primeerde was die eerste langspeelfilm. Ongeacht het budget. Het ging Troch om de artistieke vrijheid die auteurcinema nodig heeft. Film is voor haar een kunstvorm; geen middel om een verhaal te vertellen maar een doel op zich. Haar debuut Een ander zijn geluk is een mozaïekfilm die zo’n twintigtal personages volgt en toont hoe een dorp ontwricht geraakt na een mysterieus dodelijk ongeval. De dader-automobilist blijft buiten beeld, via de reacties op het drama peilt Troch naar de tijdsgeest en de malaise waarin de samenleving verkeert. De verweesde kinderen en narcistische ouders weerspiegelen een platteland gekenmerkt door eenzaamheid. Resultaat is een sfeerfilm die met beperkte dialogen onderkoelde emoties tot leven wekt.

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

UNSPOKEN

De wat afstandelijke benadering wordt in Unspoken ingeruild voor intense betrokkenheid. Dit verstilde dubbelportret van een getrouwd stel dat hun verdriet, omwille van hun spoorloos verdwenen veertienjarige dochter, heeft ingeslikt tracht het mysterie niet te ontsluieren maar gaat in op de vraag hoe zij die achterblijven met elkaar omgaan.

Verdriet en pijn worden niet uitgesproken maar komen tot leven via stille, claustrofobe beelden. Eenzaamheid, onmacht en isolement hebben een verstikkend effect op de protagonisten en dat gevoel wordt onderstreept met extreme close-ups, symbolisch geladen beelden en lange stiltes verstoord door aangrijpende replieken. Troch vermijdt sentimentalisme en dwingt de kijker om zelf op zoek te gaan naar de emoties.

20160906172505-home_0051

HOME

Empathie en identificatie zijn werkwoorden voor haar, plezier is verbonden met een inspanning. Film mag, moet eigenlijk, wringen. Het is goed dat kijkers zich achteraf verward, opstandig of verdrietig voelen. In die geest wordt in Kid de wereld bekeken door de ogen van twee broers – een zevenjarige belhame en zijn twee jaar oudere, brave broer – die niet alles begrijpen. De verdwenen vader, moeder die belaagd wordt door schuldeisers, de zieltogende boerderij; het wat en waarom van alles blijft vaag. Het is enkel duidelijk dat het vrolijke kind gedwongen wordt om volwassen te worden.

Terwijl haar eerste drie films een drieluik rond kinderen vormen, focust Troch in Home op jongvolwassenen. Inclusief de generatiekloof: jongeren en ouderen leven in eigen, niet-communicerende werelden. Centraal staat een met zichzelf worstelende zeventienjarige die na een tijdje in een gesloten instelling te hebben doorgebracht een nieuwe thuis hoopt te vinden bij zijn tante. Maar de ongezonde thuissituatie van een nieuwe vriend haalt het beste (vriendschap, loyaliteit) én het slechtste (verraad, geweld) bij hem boven.

20160906172505-home_0005

HOME

Door te kiezen voor een haast vierkant 4/3 beeldformaat creëert Troch een claustrofoob universum terwijl de verstrengeling van smartphone beelden, homemovies en observerende opnamen de generaties ook visueel doet botsen. Home is narratiever dan Trochs vorige films, het is ook een meer hormonaal geladen prent gedraaid in een documentair realistische filmstijl.

De cinema van deze filmauteur blijft meer emotie-gedreven dan plot-gedreven. “Ik wil me loskoppelen van wat gangbaar is en onderzoeken hoe ik via muziek, beeld en vertelwijze iets extra’s kan geven aan cinema,” stelt Troch, “ik wil me bevrijden van verwachtingspatronen. Omdat cinema een kunstvorm is hoef ik me niet te houden aan conventies. Ik zou heel graag films maken voor 500.000 toeschouwers, maar wanneer ik er een compromis moet voor sluiten, dan niet”. Fien Troch volgt rustig en vastberaden de weg die leidt naar een origineel, levendig en eigenzinnig oeuvre.

IVO DE KOCK

(Artikel verschenen in het Nederlands in Frans in SEPTENTRION en in het Engels in THE LOW COUNTRIES, april 2017)

20160906172505-home_0118

HOME

Franse vertaling voor Septentrion:

Se libérer des idées toutes faites : Fien Troch

Avec Home, la réalisatrice Fien Troch (° 1978) n’en est qu’à son quatrième long métrage, national et international. Film Fest Gent lui a décerné le Grand-Prix ainsi que le prix du Public alors que des festivals renommés comme le festival de Venise ou de Toronto ont loué sa puissante vision d’auteur. Il est clair que la cinéaste flamande est en train de percer définitivement. Grâce à son obstination, sa ténacité et son originalité tout comme à l’acharnement dont elle fait preuve pour attirer l’attention sur ses films, non sur elle-même.

Le Bonheur de l’autre (2005), Unspoken (2008), Kid (2012) et Home (2016) racontent chacun des histoires différentes tout en partageant des points communs. Dans chacun de ses récits, Troch part d’une ambiance ou d’émotions et non pas de l’histoire même. Autre point commun, le drame est indissociablement lié à des problèmes de communication. «Quand j’écris, je me sens intuitivement toujours davantage mise au défi par ce qui n’est pas exprimé que par ce qui l’est » confie Troch « alors que des paroles apparemment insensées racontent quant à moi toujours davantage sur les personnages que des dialogues vifs et fluides»

Sa passion du cinéma lui est inculquée par son père, monteur, Ludo Troch, mais arrivée à sa majorité, elle n’arrive pas à trancher. Pendant quelque temps, elle envisage une carrière comme actrice, et lorsqu’elle essuie un refus au concours d’admission, elle décide de suivre une formation à l’ École supérieure Saint-Luc de Bruxelles, simplement parce qu’elle voulait emprunter une filière artistique. Au cours de ses études, elle découvre sa passion pour le cinéma à travers ses courts métrages, qu’elle continue de réaliser également après la fin de sa formation, tout en se disant qu’elle ne passerait pas des années à faire ses gammes. Elle ne se laisserait pas non plus enfermer dans la cage dorée de films publicitaires, même si à plusieurs reprises ils lui avaient valu des prix, et accessoirement un bon salaire.

Ce qui comptait à présent, c’était ce premier long métrage. Peu importe le budget. Il s’agissait pour Troch de la liberté artistique propre au cinéma d’auteur. Le cinéma est pour elle une forme artistique, une fin en soi et non un moyen pour raconter une histoire. Ses débuts Le Bonheur de l’autre est un film mosaïque qui suit une vingtaine de personnages et montre comment un village se disloque suite à un mystérieux accident mortel. Le chauffeur coupable reste hors champ et Troch sonde le climat et le malaise dans lesquels est empêtrée la communauté à travers les réactions au drame. Les enfants esseulés et les parents narcissiques reflètent une campagne respirant la solitude. Résultat: un film d’ambiance qui ressuscite des émotions impassibles à travers des bribes de dialogues.

Dans Unsproken l’approche plutôt distante est remplacée par une implication intense. Ce double portrait silencieux d’un couple qui a ravalé son chagrin suite à la disparition sans traces de leur fille de quatorze ans, ne tente pas de dévoiler le mystère mais approfondit la question des rapports humains de ceux qui restent. Le chagrin et le mal ne sont pas exprimés, mais parlent à travers des images silencieuses et claustrophobes. La solitude, l’impuissance et l’isolement ont un effet asphyxiant sur les protagonistes, sentiment encore renforcé par des zooms extrêmes, des images chargées symboliquement et de longs silences interrompus par des répliques saisissantes. Troch évite ici tout sentimentalisme et force le spectateur à aller fouiller lui-même dans ses émotions.

L’empathie et l’identification ne sont pas de vains mots chez Troch et le plaisir découle de l’effort. Le cinéma peut, voire doit interroger. C’est un bon signe que les spectateurs se sentent confus, révoltés ou tristes. Dans cet esprit, le monde est perçu dans Kid à travers le regard de deux frères qui sont loin de tout comprendre. Un garnement de sept ans et son frère aîné de deux ans, plus sage que lui, vivent dans une ferme moribonde entre un père disparu et une mère assaillie par les créanciers, alors que le pourquoi et le comment restent flous. Seule chose claire: l’enfant joyeux est contraint de devenir adulte.

Alors que ses trois premiers films formaient un triptyque autour de la condition enfantine, Troch se concentre dans Home sur de jeunes adultes, y compris sur l’écart entre les générations: les jeunes et les personnes âgées vivent dans des mondes cloisonnés, sans communication entre eux. Au centre se trouve un jeune de dix-sept ans, mal dans sa peau qui, après avoir vécu quelque temps dans un établissement fermé, espère trouver un nouveau foyer chez sa tante. Or, la situation familiale malsaine chez un nouvel ami révèle chez lui à la fois le meilleur (amitié, loyauté) et le pire (trahison, violence). En choisissant le format 4 / 3 presque carré, Troch crée un univers claustrophobe, alors que les images prises par smartphone, les homemovies et les enregistrements observateurs reflètent aussi de manière visuelle le conflit entre les générations. Home est plus narratif que les films précédents de Troch. C’est aussi un film où les hormones crèvent l’écran en adoptant un style de film documentaire et réaliste.

Le cinéma de cet auteur cinématographique est davantage poussé par l’émotion que par l’intrigue. «Je veux me dissocier de ce qui est courant et voir comment je pourrais contribuer au cinéma à travers la musique, l’image et la façon de raconter» explique Troch «je veux me libérer des idées toutes faites auxquelles on s’attend. Le cinéma étant une forme d’art, je ne suis pas tenue d’en respecter les conventions. J’aimerais beaucoup réaliser des films pour 500.000 spectateurs, mais si je dois y parvenir au prix d’un compromis, je refuse.» Fien Troch suit doucement mais sûrement son chemin qui la conduit vers une œuvre originale, vivante et singulière.

Ivo De Kock

(Tr. N. Callens)

Leave a comment